Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024!!!

W dniu 4.09 (poniedziałek) rozpoczynamy nowy rok szkolny. Uczniowie klas 1-szych przychodzą do szkoły na 8.30 na spotkania z wychowawcami do wyznaczonych sal. Starsi uczniowie spotykają się ze swoimi wychowawcami w swoich salach o 9.45. ZAPRASZAMY!!!

Kl. I Technikum architektury krajobrazu sala M 3
Kl. I Technikum żywienia i usług gastronomicznych sala T 30
Kl. I Technikum hotelarstwa sala L 13
Kl. I Technikum weterynarii sala L 17
Kl. I Technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki sala L 17
Kl. I Technikum ekonomiczne sala T 11
Kl. I A OPW sala L 14
Kl. I B OPW sala L  2

L — sale w budynku Liceum

T — sale w budynku Technikum

M — sala w budynku Mechanizacji.